Služby & servis

Pomáháme řídit svět Vaší kancelářské techniky!

Analýza tiskových nákladů

V dnešní době je téměř ve všech firmách a společnostech kladen velký důraz na snižování vstupních nákladů. Snižují se zaměstnanecké benefity, hlídají se projeté kilometry a protelefonované soukromé minuty, mění se dodavatelé služeb a materiálů, hledají se úspory ve výrobě a propálených energiích, ale velice málo kdy se pozornost managementu zaměří na tisky a kopie ve firmě zhotovené a s nimi spojené náklady.

Je při tom neuvěřitelné, že běžná firma o velikosti deseti zaměstnanců, ročně průměrně protiskne až cca 250.000 Kč! Nebývá pak výjimkou, že v kanceláři, kde sedí tři pracovníci se průměrně nachází čtyři tiskárny a obyčejně alespoň jeden skener a kopírka!

Provedením analýzy tiskových nákladů je možné takové výdaje korektně odhalit a najít způsob, jak takovým zbytečně zvýšeným výdajům předcházet, při zachování anebo dokonce zvýšení tiskového komfortu a výstupní kvality.

Stačí požádat o takovou analýzu a naši pracovníci provedou ve spolupráci s vaším delegovaným zaměstnancem sběr dat a následně vyhotoví přehledně zpracovanou analýzu tiskových nákladů vaší firmy. Spolupráce vašeho zaměstnance je přitom jen minimální - potřebujeme průvodce po vaší společnosti, někoho, koho vaši zaměstnanci znají.

Co závěrem? Analýza tiskových nákladů je prováděna zdarma. Za předpokladu, že na jejím základě dojde k reálnému snížení tiskových nákladů, bude za jeden rok od nasazení do ostrého provozu účtován manipulační poplatek ve výši 10.000,- Kč.